Neujahrstag
Karfreitag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Tag der Deutschen Einheit
Reformationstag
Weihnachtstag
Zweiter Weihnachtstag
  Janeiro
  Fevereiro
  Março
  Abril
  Maio
  Junho
  Julho
  Agosto
  Setembro
  Outubro
  Novembro
  Dezembro
 ‹ 2018
2019
2020 › 
# Data Feriado
1Terça-feira, 1 Janeiro 2019 Neujahrstag
2Sexta-feira, 19 Abril 2019 Karfreitag
3Segunda-feira, 22 Abril 2019 Ostermontag
4Quarta-feira, 1 Maio 2019 Tag der Arbeit
5Quinta-feira, 30 Maio 2019 Christi Himmelfahrt
6Segunda-feira, 10 Junho 2019 Pfingstmontag
7Quinta-feira, 3 Outubro 2019 Tag der Deutschen Einheit
8Quinta-feira, 31 Outubro 2019 Reformationstag
9Quarta-feira, 25 Dezembro 2019 Weihnachtstag
10Quinta-feira, 26 Dezembro 2019 Zweiter Weihnachtsfeiertag