New Year's Day
Korean New Year's Day1
Korean New Year's Day2
Korean New Year's Day3
Independence day
Labor Day
Children's Day
Buddha's Birthday
Memorial Day
Constitution Day
Liberation Day
Midautumn Festival D1
Midautumn Festival D2
Midautumn Festival D3
Armed Forces Day
National Foundation Day
Hangeul Day
Christmas Day
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
 ‹ 2018
2019
2020 › 
# 日期 公共假日
1星期二, 1 01 2019 신정
2星期一, 4 02 2019 설날
3星期二, 5 02 2019 설날
4星期三, 6 02 2019 설날
5星期五, 1 03 2019 삼일절
6星期三, 1 05 2019 Labor Day
7星期日, 5 05 2019 어린이날
8星期日, 12 05 2019 석가탄신일
9星期四, 6 06 2019 현충일
10星期三, 17 07 2019 제헌절(制憲節)
11星期四, 15 08 2019 광복절
12星期四, 12 09 2019 추석
13星期五, 13 09 2019 추석
14星期六, 14 09 2019 추석
15星期二, 1 10 2019 국군(國軍)의 날
16星期四, 3 10 2019 개천절
17星期三, 9 10 2019 한글날
18星期三, 25 12 2019 성탄절