New Year's Day
New Year's Day (obs.)
Family Day
Good Friday
Victoria Day
Canada Day
Canada Day (obs.)
British Columbia Day
Labour Day
National Day for Truth and Reconciliation
National Day for Truth and Reconciliation
Thanksgiving Day
Remembrance Day
Christmas
  Janeiro
  Fevereiro
  Março
  Abril
  Maio
  Junho
  Julho
  Agosto
  Setembro
  Outubro
  Novembro
  Dezembro
 ‹ 2022
2023
2024 › 
# Data Feriado
1Domingo, 1 Janeiro 2023 New Year's Day
2Segunda-feira, 2 Janeiro 2023 New Year's Day (observance)
3Segunda-feira, 20 Fevereiro 2023 Family Day
4Sexta-feira, 7 Abril 2023 Good Friday
5Segunda-feira, 22 Maio 2023 Victoria Day
6Sábado, 1 Julho 2023 Canada Day
7Segunda-feira, 3 Julho 2023 Canada Day (observance)
8Segunda-feira, 7 Agosto 2023 British Columbia Day
9Segunda-feira, 4 Setembro 2023 Labour Day
10Sábado, 30 Setembro 2023 National Day for Truth and Reconciliation
11Segunda-feira, 2 Outubro 2023 National Day for Truth and Reconciliation (observance)
12Segunda-feira, 9 Outubro 2023 Thanksgiving Day
13Sábado, 11 Novembro 2023 Remembrance Day
14Segunda-feira, 25 Dezembro 2023 Christmas