New Year's Day
Korean New Year's Day1
Korean New Year's Day2
Korean New Year's Day3
Independence day
Labor Day
Children's Day
Buddha's Birthday
Memorial Day
Constitution Day
Liberation Day
Midautumn Festival D1
Midautumn Festival D2
Midautumn Festival D3
Armed Forces Day
National Foundation Day
Hangeul Day
Christmas Day
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
 ‹ 2020
2021
2022 › 
# 日期 公共假日
1星期五, 1 01 2021 신정
2星期四, 11 02 2021 설날
3星期五, 12 02 2021 설날
4星期六, 13 02 2021 설날
5星期一, 1 03 2021 삼일절
6星期六, 1 05 2021 Labor Day
7星期三, 5 05 2021 어린이날
8星期三, 19 05 2021 석가탄신일
9星期日, 6 06 2021 현충일
10星期六, 17 07 2021 제헌절(制憲節)
11星期日, 15 08 2021 광복절
12星期一, 20 09 2021 추석
13星期二, 21 09 2021 추석
14星期三, 22 09 2021 추석
15星期五, 1 10 2021 국군(國軍)의 날
16星期日, 3 10 2021 개천절
17星期六, 9 10 2021 한글날
18星期六, 25 12 2021 성탄절