New Year's Day
Orthodox Christmas Day
Women's Day
Workers' Day
Orthodox Easter
Workers' Day
Memorial Day
Memorial Day
Orthodox Pentecost
Orthodox Pentecost
Constitution Day
Independence Day
Day of Defender of Ukraine
Christmas Day
Christmas Day
  Janeiro
  Fevereiro
  Março
  Abril
  Maio
  Junho
  Julho
  Agosto
  Setembro
  Outubro
  Novembro
  Dezembro
 ‹ 2020
2021
2022 › 
# Data Feriado
1Sexta-feira, 1 Janeiro 2021 New Year's Day
2Quinta-feira, 7 Janeiro 2021 Orthodox Christmas Day
3Segunda-feira, 8 Março 2021 International Women's Day
4Sábado, 1 Maio 2021 Workers' Day
5Domingo, 2 Maio 2021 Orthodox Easter
6Segunda-feira, 3 Maio 2021 Workers' Day
7Domingo, 9 Maio 2021 Memorial Day
8Segunda-feira, 10 Maio 2021 Memorial Day
9Domingo, 20 Junho 2021 Orthodox Pentecost
10Segunda-feira, 21 Junho 2021 Orthodox Pentecost
11Segunda-feira, 28 Junho 2021 Constitution Day
12Terça-feira, 24 Agosto 2021 Independence Day
13Quinta-feira, 14 Outubro 2021 Day of Defender of Ukraine
14Sábado, 25 Dezembro 2021 Christmas Day
15Segunda-feira, 27 Dezembro 2021 Christmas Day